Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)- formannskapsmøte 19.januar 2023

Formannskapet hadde møtet sitt på Thon Jølster hotell den 19.01 i samband med synfaring  i Kjøsnesfjorden.

Møtet var ikkje streama, men det vart teke opptak av orienteringa:

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) v/Vestland fylkeskommune, Arlen Bidne og Riksantikvaren v/Cecilie Askhaven og Mari Solheim Sandsund 

Opptak (Kommunetv)

I samband med folkemøte om kommuneplanen sin arealdel vert dette med som tema på folkemøta på Skei (hotellet) 13.februar 2023 og Vassende (Gjesthalla) den 15. februar.

«Kva er KULA? Sjekk ut kva Riksantikvaren og Fylkeskommunen orienterte Formannskapet om KULA.»

Har du lyst å lese litt sjølv, sjå link under. 

Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse