Sunnfjord kommune

Informasjon om faktura for branntilsyn

Informasjon om faktura for branntilsyn

Sunnfjord kommune har fakturert alle bueiningar for branntilsyn frå 01.01.2020

Sunnfjord kommune har ikkje vedteke forskrift for branntilsyn på bustadeiningar utan fyringsanlegg.

Dei som har fått faktura for branntilsyn og som ikkje har fyringsanlegg, vil få dette beløpet kreditert på fakturaen for tredje eller fjerde kvartal i 2022.