Godkjende vallister for kommunestyrevalet

Kven skal stille til val i Sunnfjord kommune? I møte 25. mai behandla valstyret listeforslaga til årets kommunestyreval.

Valstyret godkjente 11 vallister:

Dei godkjende vallistene ligg òg til gjennomsyn ved tenestetorga i Førde, Naustdal, på Sande og Skei.

Klage?

Etter vallova § 6-8 er det høve til å klage på valstyret sitt vedtak om å godkjenne eller forkaste eit listeforslag. Fristen for å klage er sju dagar etter offentleggjeringa av de godkjende vallistene.

Klagefrist på vedtaket er 1. juni 2023.

Klagen må bli sendt til valstyret i Sunnfjord kommune: