Sunnfjord kommune

Ekstraordinære midlar til integrering av flyktningar frå Ukraina

Ekstraordinære midlar til integrering av flyktningar frå Ukraina

Frivillige organisasjonar som ønskjer å bidra til inkludering og integrering av flyktningar frå Ukraina, kan no søke Integrerings- og mangfaldsdirektoratets (IMDis) tilskotsordning om midlar.

  • Søknadsfrist er 20. mai.

Les meir om ordninga og søk om tilskot på IMDi sine sider