Sunnfjord kommune

Eikåsvegen vert periodevis stengd for gjennomkøyring i omlag tre veker framover, på grunn av vegarbeid

Eikåsvegen vert periodevis stengd for gjennomkøyring i omlag tre veker framover, på grunn av vegarbeid

Klikk for stort bilete Torbjørn Wingsternes Eikåsvegen vert periodevis stengd for gjennomkøyring i omlag 3 veker, frå midten av April, på grunn av vegarbeid.
Ved spørsmål til vegstenginga ta kontakt med Stein Åge Sunde, mobil nr. 90 74 43 74.