Sunnfjord kommune

Avslag søknad om geografisk vegvisning - stadnamnskilt - Jølster landskapsområde

Avslag søknad om geografisk vegvisning - stadnamnskilt - Jølster landskapsområde

Sunnfjord kommune har 12. oktober mottatt avslag frå Statens vegvesen om skilting til geografisk landskapsområde Jølster.

Sunnfjord kommune har sendt inn søknad om å få sette opp stadnamnskilt ved grensene til landskapsområda Gaular og Jølster. Jølster og Gaular var tidlegare sjølvstendige kommunar, men vart del av Sunnfjord kommune 1. januar 2020.

Skiltinga til landskapsområdet Gaular og omfattar fylkesvegar. Kommunen har ikkje fått endeleg svar på denne delen av søknaden, då Statens vegvesen ventar på  uttale frå Vestland fylkeskommune. Avslaget gjelder derfor landskapsområdet Jølster.