Sunnfjord kommune

ACOS - test

ACOS - test

Bestill tid til koronatest

Kvifor ønsker du koronatest?Endre svaret
Arbeidsgivar/studiestad krev negativ test

Ta kontakt med bedriftshelsetenesta på din arbeidsplass, eller privat aktør. 

Er du helsepesonell?
Er du helsepersonell gjeld desse reglane:

Helsepersonell som har vore på utanlandsreise (raud sone), har sjølv ansvar for å orientere arbeidsgivar før dei skal tilbake i jobb. Du kan teste deg gratis, men negativ test forkortar ikkje karantenetida på 10 dagar. 

Les råd for helsepersonell

Her kan du bestille time til koronatesting

Eg har vore i utlandet, bør eg teste meg?

Har du vore på reise i land eller ein region med høge smittetal dei siste 10 dagane bør du teste deg. 

Sjå FHIs karantenereglar ved heimkomst til Noreg og frå kva land dette gjeld.

Her kan du bestille time til koronatesting

Har du symptom?
Kor sjuk er du?

Endre svaret
Eg har ingen symptom

Alle som har blitt eksponert for smitte skal halde seg i karantene i 10 dagar. Om du får symptom skal du teste deg etter at karantenetida er over. 

Negativ test opphevar ikkje karantenekrav. 

Sjå FHIs karantenereglar ved heimkomst til Noreg og frå kva land dette gjeld

Les tips om karantene på helsenorge.no

 

Kor sjuk er du?

Eg har nokre symptom 

 

Kor sjuk er du?

Endre svaret
Eg har nokre symptom

Sunnfjord kommune følger Folkehelseinstituttet sine kriteria for kven som skal testast for koronavirus.

  • Alle personer med symptom på koronavirus (feber, hoste, tung pust, tap av smak- eller luktesans, sår hals) skal testast.
     
  • Hugs at negativ test ikkje fritar deg frå karanteneplikta.

Les meir om testkriteria for koronavirus på FHI.no

Her kan du bestille time til koronatesting

Bør du testast?

Sunnfjord kommune følger Folkehelseinstituttet sine kriteria for kven som skal testast for koronavirus. Alle som sjølv mistenker at dei er smitta av koronavirus har høve til å teste seg. Vi tilrår testing dersom:

  • Du har nyoppstått luftvegsinfeksjon eller andre symptom på koronavirs (feber, hoste, tung pust, tap av smak- eller luktesans eller sår hals).
  • Du har vore i nærkontakt med koronasmitta personar.
  • Du har vore på reise til land med høge smittetal (raude område) dei siste 10 dagane. Her er FHI’s oppdaterte oversikt over land og område med høg smittespreiing.
  • Du er tilsett i helsetenesta og har vore på reise i utlandet (gjeld alle land)

Testing av personar utan symptom kan vere aktuelt. Les meir på fhi.no om testing av asymptomatiske personar.

Born under 10 år med lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing. Born med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, behøver ikkje å vere heime eller bli testa.

Les meir om testkriteria for koronavirus på FHI.no

Her kan du bestille time til koronatesting

Du treng legeundersøking

Ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116 117.

Du kan ta koronatest hos legevakta, avtal tid eller få tilvising frå fastlegen din. 

Vel eit av alternativene ovenfor

 

 

Test

Test

test av utseende

Tester mer

Test 3