Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Fagutvikling

Ansatte i avdelingen Fagutvikling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Utviklingskoordinator oppvekst 57 72 60 53

Andreas arbeidar med følgjande områder:

 • Skuleutvikling
 • Skulemiljø (§9a)
 • IKT
 • Skuleskyss
 • Sakshandsaming
 • Kulturskule 3.0
 • SFO
 • Prosjektarbeid

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Utviklingskoordinator oppvekst 57 72 60 53

Andreas arbeidar med følgjande områder:

 • Skuleutvikling
 • Skulemiljø (§9a)
 • IKT
 • Skuleskyss
 • Sakshandsaming
 • Kulturskule 3.0
 • SFO
 • Prosjektarbeid