Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Areal og byggesak

Ansatte i avdelingen Areal og byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sakshandsamar planavdeling - byplanleggar 57 61 27 21

Jobbar med overordna arealplanlegging, med fokus på by- og tettstadutvikling, på eininga areal og byggesak.