Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Aktivitetseininga

Ansatte i avdelingen Aktivitetseininga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

Dagtilbod eldre, Vassenden

Butiltak psykisk helse

Ansatte i avdelingen Butiltak psykisk helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

Dagtilbod eldre, Vassenden

Vassenden heimeteneste

Ansatte i avdelingen Vassenden heimeteneste
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

Dagtilbod eldre, Vassenden