Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Førde heimeteneste, eining 1

Ansatte i avdelingen Førde heimeteneste, eining 1
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeidar 476 57 380

Førde omsorgssenter, korttid

Ansatte i avdelingen Førde omsorgssenter, korttid
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeidar 476 57 380